#SZW #45+ #45Plus #Loopbaanadviseur #LoopbaanOntwikkelAdviseur #LBA #Nolocerkend
Loopbaanadvies voor 45Plus (45+)

Vanaf begin dit jaar is subsidie beschikbaar gesteld voor de periode 01.01.2019 tot 01.01.2020 om elke werkende van 45plus door begeleiding een loopbaan-ontwikkeladvies te laten samen stellen. Dit maakt dat jij dit traject gratis aangeboden krijgt.

Hierin bespreek je, samen met mij LoopBaanAdviseur, de volgende onderwerpen, die leiden tot jouw actie- en ontwikkelplan. Dit zijn:
            * Situatieschets en bewustwording van je eigen situatie;
            * Toekomst oriëntatie en -perspectieven; 
            * Advies een aantal, mogelijke rechtspositionele consequenties;
            * Persoonsprofiel.


Welke aandeel lever jij binnen deze unieke mogelijkheid:
            1. Een online assessment ten behoeve van het persoonsprofiel.
            2. Drie gesprekken van ongeveer 1,5 uur.
            3. Het (mede) samenstellen van het Ontwikkelplan.

Ons gezamenlijk eindproduct van deze gesprekken is een voor jou persoonlijk Actie- en Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die jij, als deelnemer op de korte en/of de wat langere termijn gaat inzetten om met plezier en nieuwe mogelijkheden aan het werk te (kunnen) blijven tot aan het pensioen.

 

Interesse?? Vragen?? Behoefte aan informatie??

Meld je nu aan voor een traject met mij, Karel de Vries, jouw NOLOC erkende loopbaanadviseur, door de samenwerking met het Ministerie SZW.

PS: Het is meer dan waarschijnlijk dat het project 45Plus ook doorloopt in 2020.