Sinds begin 2018 is een subsidieregeling van kracht, waardoor een loopbaanadvies gratis is voor deelnemers 45+ van specifieke doelgroepen !!

Het Ontwikkeladvies wordt gesubsidieerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel ervan dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen.

 

Het Ontwikkeladvies is (gratis) beschikbaar voor jou, als je aan de volgende eisen voldoet:

 • 45 jaar of ouder bent,

 • je gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam bent in een van de volgende beroepsgroepen:

 1. Administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten

 2. Verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel

 3. Gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken

 4. Catering medewerkers, schoonmakers en BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren)

 5. Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel t.b.v. ambulance

 • En je dit ontwikkeladvies samen met een CMI gecertificeerde en/of NOLOC geregistreerd loopbaanadviseur vorm geeft.

Lees verder (PDF)