Workshops en trainingen voor grotere en betere kansen op de juiste baan.

Jouw ideale en passende ontwikkeling, voor nu en morgen!

Solliciteren, sollicitatiegesprek, baan
Solliciteren, sollicitatiegesprek, baan

De inhoud van onze kennisoverdracht is gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden op het gebied van persoonlijk leiderschap. Binnen een veilige en op het nu én morgen gerichte omgeving. Voor een CV, een sollicitatie, of anderszins. Ontdekken van jouw kracht en drijfveer om van daaruit te handelen.
Het gaat om jou en jouw toekomst, nu en morgen!

Resultaten bij deelname

Karma2coaching hanteert voor de individu én teams de aanpak die resulteert in:

- een stevig zelfregulerend vermogen.

- het vinden en behouden van bevlogenheid en passie.
- het realiseren van draagvlak voor gezondheid en succes.

Meld je aan voor één van de volgende opties.


Workshops én de verdieping voor CV en Solliciteren.


""Soms helpt een ander perspectief om de wereld beter te begrijpen""

Loopbaan Optimaal staat voo uw loopbaan naar een optimaal niveau

Deze workshop heeft tot doel om de ’kracht in jouzelf’, het tot stand komen van de verbinding met jouw kwaliteiten, vorm te geven. Op deze manier kom je als ‘rots in de branding’ in de (toekomstige) werksituatie te staan.

 

Meer uitleg op weg naar uw droombaan

Hier worden een aantal extra inzichten gedeeld om in staat te zijn de juiste vervolgstappen te zetten.
Enkele onderwerpen zoals het Passie en Professie –profiel,  een start-CV worden nader toegelicht en uitgewerkt.

 

Solliciteren is een vak, een echt inhoudelijke bezigheid

Solliciteren is voor velen het overwinnen van onzekerheid. In deze bijeenkomst leer je boven de omstandigheden te staan, jezelf te zien als centraal punt in het proces en deze te gebruiken voor persoonlijke groei.

 


Tarief: De kosten voor elk van deze workshops bedraagt € 75,- .
Bij het deelnemen aan de drie workshops tezamen zijn de kosten € 185,- .
Vragen: Zijn er vragen over één of meerdere workshops. Gebruik daarvoor dit contactformulier.
Ik kom er snel op terug
.


Twee dagen investeren in een andere vorm van uw loopbaan, elders of binnen de huidige organisatie