Jouw vraag en de betekenis van diepgang


#Assertiviteit #balans #werk/privé #voorkomen #preventie #stress #burn-out #passendwerk
Focus maakt kiezen eenvoudig.

Jouw vraag over je loopbaan bevat vaak deze kenmerken en aspecten voor diepgang. Assertiviteit ofwel kansen zien en benutten, balans werk/privé, voorkomen van stress en burn-out zijn hierin sleutelbegrippen. Ik begeleid in:

  • Leren om positie in te nemen en verantwoordelijk te zijn voor jezelf, de manier waarop men werkt en vooral hoe je communiceert en jezelf verbindt met werkomgeving en leidinggevende(n).
  • Na een gezamenlijke zorgvuldige analyse kies jij weloverwogen welke authentieke competenties c.q. kwaliteiten je gaat verbreden en/of verdiepen.
  • Verder bouwen aan de doorontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, waarmee jij sterker wordt en leert met onzekerheden om te gaan. Leren denken over jouzelf, het onderkennen en ‘ontmoeten’ van verschillen, omgaan met veranderingen, waardoor een anticiperende en pro-actieve houding ontstaat.
  • Naar de zienswijze jezelf bovenal als rustpunt en centrum te zien en van waaruit, door verschillende acties, de huidige, volgende, toekomstige of nieuwe loopbaan vormgeeft.

 

 

Kijk hier voor succesvolle resultaten.

 

Wat staat voor mij als punt op de horizon?

#Luisteren #Assessment #Authentiek #Uitzendbureau #Droombaan
Van innerlijke rust naar resultaat

Al 40 jaar word ik getriggerd door de kansen c.q. mogelijkheden voor de mens als werknemer/ werkgever om zich verder te ontwikkelen. Dat innerlijke stemmetje dat blijft herhalen dat 'jij iets niet kunt, mag of doet' is voor velen de schijnbaar niet te passeren drempel om 'verder te gaan'.

 Ik stel mij tot doel om met oprechte aandacht, gedrevenheid en doelgerichte aanpak  iedereen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met zijn/haar eigen unieke kwaliteiten en talenten. Om die maximaal in te zetten. Die drempel te passeren naar een plezierig leven en werken, een betere maatschappij en een gezondere wereld. Voor nu en voor later.


Mijn jeugd vond plaats in Amsterdam met als tijdbeeld de hippieperiode. Vervolgens het begin van een maatschappelijke leven: dienstplicht en politie, die een controversieel leerklimaat kennen: hiërarchie versus juist gebruik van kennis en vaardigheden. Een omgeving waarin ik geleerd heb de randen van mijn comfortzone op te zoeken.

Door een HBO en WO studie Bestuurskunde heb ik kennis gemaakt met de strakke lijnen van (overheids)beleid en de vaak niet beoogde neveneffecten. Hierdoor en ook later, is mijn mening versterkt dat veranderen en veranderingen plaats vinden bij en vanuit mensen. In tegenstelling juist tot de strategische aanpakken, die vaak in ineffectiviteit en weerstand stuk lopen.

De overstap naar mensgericht begeleiden krijgt steeds meer vorm. Het volgen van trainingen en workshops op het terrein van loopbaan, cultuur, veranderen en het boeddhisme, ontwikkelen mij in een denkrichting, waarbij passie, overtuiging en zelfreflectie richtsnoeren worden van mijn handelen. Gekoppeld aan ruime ervaring in HR, coachen, begeleiden op verschillende niveaus en in veel organisaties, voel ik me de ultieme loopbaanexpert.


Uit onderzoek blijkt dat meer dan 90% van mijn cliënten ander werk, een andere manier van werken, of soms de rol van ZZP hebben bereikt.
Resultaat: Een juiste werkplek, met een juiste manier van werken in samenwerking met een juiste en passende omgeving. Een win-win-win-situatie.