'Gedoseerd eerlijk' en 'voer of munitie'.

‘Gedoseerd eerlijk’  in je sollicitatie.

“Geef je ze voer of geef je ze munitie !?” is een aansluitende stelling bij de titel van deze blog.

 

Door mijn jarenlange ervaring in het geven van workshops, het begeleiden van loopbaantrajecten en  het houden van gesprekken met sollicitanten in het kader van werving en selectie, heb ik ondervonden dat het merendeel van de sollicitanten zich ondergeschikt maakt. Ondergeschikt aan het bedrijf of organisatie. Ondergeschikt aan de recruiter of P&O-er bij wie ze navraag doen. En dan nog een keer ondergeschikt aan de representanten van het bedrijf bij en met wie ze het sollicitatiegesprek voeren.  ‘Die andere kant is immers die jou een baan gaat geven!!” is een vaak gehoorde uitleg over dat gedrag.

 

In mijn beleving, en met mij vele andere loopbaancoaches, recruiters etc, is er juist sprake van gelijkheid, zeker als men jou voor een gesprek uitnodigt. Men is geïnteresseerd geraakt door je CV en motivatie. Men wil graag een ontmoeting met jou als mens. Hoe komt het dat je hebt gesolliciteerd en kun je voldoende uitleggen wat jouw unieke toegevoegde waarde is? Waarom zou men voor jou kiezen?  En die gelegenheid krijg je in alle openheid.

 

In mijn andere beleving en dat draag ik ook over, is dat jij de regievoerder bent van het proces dat solliciteren heet. Er is in de vacature aanleiding te over voor jou om te reageren. Jij neemt die eerste stap om ‘boven’ al die anderen uit te steken. Daar moet je wel wat voor doen! Alleen vanaf dat moment heb jij, pak jij, neem jij de regie. Je staat op het podium en jij gaat iedereen vertellen waarom ze JOU moeten hebben.

 

Zowel in de aanloop, het schrijven en het gesprek handel je volgens de termen ‘gedoseerd eerlijk’ en ‘voer of munitie’.  Ik zal beide quotes uitleggen.

 

Gedoseerd eerlijk : Bijna elke sollicitant meent dat de ‘andere kant’ alles mag en soms zelfs moet weten. CV’s en brieven zijn soms ‘meters-lang’ en bevatten alle gegevens vanuit het arbeidsverleden, hobby’s, nevenactiviteiten etc. In veel gevallen is ook de link gelegd, summier of heel uitgebreid met de vacature.

Ik vraag vaak of men ook bereid is te vertellen dat de kinderen de mazelen hebben gehad, je ’s morgens pindakaas op je brood hebt gedaan en dat men na afloop van het gesprek nog boodschappen gaat doen. Bij deze vraagstelling kijkt men mij verbaasd aan en geeft vervolgens als antwoord dat je deze informatie toch niet deelt !!.  Waarom dan wel alle overbodige, niet voor de vacature interessante informatie?

 

De volgende vraag die ik stel heeft te maken met de matrix (zie foto) die onderverdeeld is in een rode onderste en een groene bovenste helft.  Hetgeen door jou is toebedeeld aan de onderste helft is voor een sollicitatiegesprek niet relevant en daar vertel je dan ook niets over. De bovenste helft kent twee delen: De aspecten waarin je gewoon keigoed bent, je passie, kortweg alle pluspunten die maar relevant zijn voor je toekomstige baan. Het tweede deel gaat over je ‘ontwikkelpunten’, dat wat beter kan en waar je je graag voor gaat inzetten. Men hoort ook graag wat beter kan. Dit is dus het bovenste van de plank.

 

Voer of munitie : In je voorbereidingen ga je nauwgezet aan het werk. Je deelt jouw gegevens over de vier kwadranten : pluspunten – nog te ontwikkelen – mindere kanten – privézaken. Over de laatste twee vertel je niets, dat is niet relevant en kan aanleiding zijn voor dieptevragen waardoor je je ongemakkelijk gaat voelen. Dus ‘voer’ is informatie waar je graag over wilt praten en dat heb je goed voorbereid. Die verhalen kun je dromen, zijn echt en authentiek, en vragen daarover beantwoord je binnen no-time.  ‘Munitie’ zijn de verhalen die je vertelt waarin ‘gaten’ zitten, waar je je niet makkelijk bij voelt. Vragen, soms echt privé, waarvan je denkt “ik hoop dat ze die niet stellen”. Als het vragen zijn die betrekking hebben op de onderste helft, beantwoordt dan dat die voor jou persoonlijk zijn en niet relevant zijn voor het gesprek.

 

Dus ‘gedoseerd eerlijk’ te werk gaan, ‘voer leveren’ en ‘munitie voorkomen’ zijn voortaan de rode draden in je voorbereidingen, het maken van je cv en het houden van het sollicitatiegesprek, Toch??

 

Ik wens je veel succes,
Karel