Het verrichten van 'Zelftest' en Assessments

Ik beschik over ruime ervaring en ben gecertificeerd voor het gebruik van een voor Nederland nieuwe "MY E-tool". Dit assessments geeft een rapportage die aanleiding of ondersteunend kunnen zijn voor een coachtraject. Afgelopen zes jaar heb ik ongeveer 200 assessment van MY E-tool gehouden. Deze geven inzicht in jouw kwaliteiten, talent en potentieel en binnen welke omgeving jij het best past.
Het gaat over Geluk in Werk en de ruimte die daarvoor bestaat.
Sinds 2022 heeft de rapportage van MY-E-tool een andere verschijningsvorm, namelijk BluePrint.

 

Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie? Vul dan hier je gegevens in en we hebben contact.


Emotionele intelligentie is een maat voor emotionele vaardigheid, gemeten met de index EQ.
EQ is een aanvulling van het traditionele intelligentiequotiënt (IQ).

 

Het EQ wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen emotioneel vaardig zijn door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen en die hierdoor 'maatschappelijk succes' kunnen bewerkstelligen.

 

De vijf belangrijkste EQ-eigenschappen zijn: 

 • Zelfkennis.
  Mensen met een hoog EQ hebben het vermogen om de eigen denkwijze, mogelijkheden en onmogelijkheden te kunnen inschatten en daar conclusies uit te trekken.
 • Optimisme.
  Mensen met een hoog EQ denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan.
 • Kunnen afzien.
  Mensen met een hoog EQ kunnen het opbrengen om te werken aan iets wat ze op lange termijn willen.
 • Empathie.
  Mensen met een hoog EQ kunnen zich goed verplaatsen in de gevoelens van anderen.
 • Sociale vaardigheden.
  Mensen met een hoog EQ kunnen goed met zowel bekenden als vreemden omgaan.

Het wordt ook wel omschreven als de 'interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie tezamen