Karma2coaching hanteert deze tarieven en legt uit waarom.

Al meer dan 20 jaar ben ik als loopbaancoach werkzaam en beschik over tientallen jaren werkervaring bij overheid en bedrijfsleven. Ook als HRM, leidinggevende en soortgelijke rollen heb ik kennis van mensen en hun mogelijkheden opgedaan.
In de afgelopen decennia heb ik mij gecertificeerd als coach, assessor en loopbaancoach bij o.a. Coaching Academy, Noloc, NOBCO, EVC, OPQ en MY-etool. Op dit moment ontwikkel ik mij als Intuïtief Systemisch Coach voor mens en organisaties.

Voor organisaties en instellingen wordt het zakelijk tarief gehanteerd, namelijk:
€ 153,- excl. BTW (01.10.2021)

Noot: Deze kosten zijn volledig voor belasting aftrekbaar, ook de BTW. Er bestaan naast deze vorm ook nog andere mogelijkheden, zoals het opleidingsbudget. Vraag hiernaar tijdens ons contact.

Ten aanzien van particulieren geldt het volgende:
Voor hen hanteer ik een ander, lager tarief namelijk € 145,- (incl. BTW) en maak uitzondering voor mensen met een aantoonbare uitkering. Ik zie dat als mijn bijdrage aan een betere maatschappij, waarbij een ieder kansen moet hebben op de arbeidsmarkt. Het intake gesprek voor particulieren, vaak telefonisch, is gratis.
Noot: De kosten voor een traject als deze kunnen via de belastingaangifte (deels) worden teruggekregen. Deze teruggaaf is specifiek. Het advies is daarom de Belastingtelefoon zelf te raadplegen.

Noot: In deze tarieven zijn onder andere de kosten verwerkt van voorbereidingen; de huur van de gespreksruimte; de reiskosten enkele reis die binnen het uur vallen; tenzij anders wordt aangegeven en besproken.