Dit is Karma2Coaching

Op individueel niveau en teams begeleid ik iedereen naar een nieuwe loopbaan, een andere manier van samenwerken en verbinden. Dat doe ik, samen!

 

Meer dan 20 jarige ervaring in o.a. HR, Werving&Selectie, Ziekteverzuim en Vitaliteit, Training, Intervisie en Mentoring, Overheid, Onderwijs, Projectleiding, Kwaliteit en Loopbaan maakt mij tot expert bij alle vraagstukken binnen de domeinen: Loopbaan - CV & Sollicitatie - Personal Branding. De afgelopen 4 jaar is bijna 90% van mijn klanten binnen een traject of kort daarna van functie gewisseld.
 


Dit is Karel de Vries

Men noemt mij professioneel, open, integer, vrolijk.

 

Kenmerkend voor mijn aanpak in loopbaanbegeleiding is dat 'fouten maken' mag en voor het leertraject zelfs meer dan wenselijk is. Met deze manier van werken ontstaat ruimte, rust en vertrouwen binnen de vaak individuele dialoog. Met als gevolg dat er zowel op professioneel vlak als ook in het persoonlijke domein kansen om te leren zijn.

 

Gebruik makend van diverse interventies blijft mijn aanpak verfrissend en biedt mogelijkheden om vanuit verschillende invalshoeken de vraagstelling te benaderen. Mijn inspiratie vind ik vaak in nieuwe visies op oosterse wijsheden en zienswijzen: De kracht van zijn in het nu en positiviteit weten te benoemen uit vaak tegengestelde krachten.


Jarenlange management- en projectervaring op het grensvlak van mens en o.a. ICT & HR hebben mij ontwikkeld tot een specialist in hetgeen mensen beweegt. Door gebruik te maken van intuïtie en een sterk gevoel voor het stellen van de juiste vragen is de kern van de kwestie vaak snel in beeld. Aspecten waar met name de aandacht op wordt gelegd zijn:

  • het openleggen van de impliciete kennis;
  • het ontdekken van nog onbekende vaardigheden;
  • vooral het doen in het nu;
  • het instappen op uitdagingen.

Het volgen van dergelijke stappen brengt jou op het niveau dat uitstijgt boven de verwachtingen. Mijn manier van werken komt overeen met die van co-actief-coachen. Co betekent voor mij altijd samen, de wisselwerking tussen twee of meerdere individuen met een gemeenschappelijk doel. Namelijk een voor jou passende en werkende oplossing bewerkstelligen.

Actief ruimte creëren voor de klant en voor het moment dat er is. Voor nu én morgen. Vaak liggen de antwoorden in dat soort gebeurtenissen ingesloten. Aan ons ze te vinden.  Altijd in oprechtheid en met een hartelijke, humoristische en eerlijke benadering.

Dit is de betekenis van diepgang


Mijn loopbaanbegeleiding kenmerkt zich door de volgende aspecten voor diepgang: 

 

  • Leren om positie in te nemen en verantwoordelijk te zijn voor jezelf, de manier waarop men werkt en vooral hoe je communiceert en jezelf verbindt met werkomgeving en leidinggevende(n).
  • Na een gezamenlijke zorgvuldige analyse kies jij weloverwogen  welke authentieke competenties c.q. kwaliteiten je  gaat verbreden en/of verdiepen.
  • Verder bouwen aan de doorontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, waarmee jij sterker wordt en leert met  onzekerheden om te gaan. Leren denken over jouzelf, het onderkennen en  ‘ontmoeten’  van verschillen, omgaan met veranderingen, waardoor een anticiperende en pro-actieve houding ontstaat.
  • Begeleiding naar de zienswijze jezelf bovenal als rustpunt en centrum te zien en van waaruit, door verschillende acties, de huidige, volgende, toekomstige of nieuwe loopbaan vormgeeft.

Kijk hier voor succesvolle resultaten.