Dit is Karel de Vries

 

Karel de Vries groeide op in Amsterdam met als tijdbeeld de pleiner&dijkers, gevolgd door de hippieperiode. Etiketten van de beperkende maatschappij op een manier van denken en leven, die anders was dan ‘normaal’. Een groei en omwenteling die de start was van een van de grootste en wereldwijde omwentelingen in de geschiedenis. Zijn jeugd en aanvang van het maatschappelijke leven, dienstplicht en politie, kende een controversieel leerklimaat: hiërarchie versus juist gebruik van kennis en vaardigheden. Een omgeving waarin Karel vaak de randen van de comfortzone opzocht, voor zijn eigen ontwikkeling alsmede het vernieuwen van bestaande processen in organisaties en ICT. Lean- en Agiledenken in de meest primaire vorm.

Een HBO studie Bestuurskunde, gevolgd door enkele jaren aan de RUL, hebben hem kennis laten maken met de strakke lijnen van (overheids)beleid en de vaak niet beoogde neveneffecten. Zijn mening is dat veranderen en veranderingen juist plaats vinden bij mensen. In tegenstelling tot strategische aanpakken, die vaak in ineffectiviteit smoorden.

De overstap naar mensgericht begeleiden kreeg steeds meer vorm. Door het volgen van bewuste trainingen en workshops op het terrein van loopbaan, cultuur, veranderen en het boeddhisme, ontwikkelde Karel de Vries een denkrichting, waarbij passie, overtuiging en zelfreflectie richtsnoeren werden van zijn handelen. Bijna 10 jaar HR ervaring, ruim 30 jaar coachen en begeleiden, hebben van hem een ultieme loopbaanexpert gemaakt. Meer dan 90% van zijn cliënten zijn tot ander werk, een andere manier van werken, of soms tot ZZP gekomen. Resultaat: Een juiste werkplek, met een juiste manier van werken in samenwerking met je juiste en passende omgeving. Een win-win-win-situatie.

Karel weet dat de wereld ook nu voor een grote kanteling staat qua denken en handelen. De betekeniseconomie, circulair ondernemen, juist rentmeesterschap ofwel duurzaam omgaan met onze aarde en haar grondstoffen, zijn slechts enkele begrippen daarin. Karel de Vries wil met zijn eigen gedrevenheid en doelgerichte aanpak binnen deze grootse verandering iedereen in de gelegenheid stellen kennis te laten maken met zijn/haar eigen unieke kwaliteiten en talenten om die maximaal in te zetten. Voor een plezierig leven, een betere maatschappij en een gezondere wereld. Voor nu en voor later.

.

 


Dit kan Karma2coaching voor je betekenen.

Men noemt mij professioneel, open, integer, vrolijk.

 

Kenmerkend voor mijn aanpak in loopbaanbegeleiding is dat 'fouten maken' mag en voor het leertraject zelfs meer dan wenselijk is. Met deze manier van werken ontstaat ruimte, rust en vertrouwen binnen de vaak individuele dialoog. Met als gevolg dat er zwel op professioneel vlak als ook in het persoonlijke domein kansen om te leren zijn.

 

Gebruik makend van diverse interventies blijft mijn aanpak verfrissend en biedt mogelijkheden om vanuit verschillende invalshoeken de vraagstelling te benaderen. Mijn inspiratie vind ik vaak in nieuwe visies op oosterse wijsheden en zienswijzen: De kracht van zijn in het nu en positiviteit weten te benoemen uit vaak tegengestelde krachten.


Jarenlange management- en projectervaring op het grensvlak van mens en o.a. ICT & HR hebben mij ontwikkeld tot een specialist in hetgeen mensen beweegt. Door gebruik te maken van intuïtie en een sterk gevoel voor het stellen van de juiste vragen is de kern van de kwestie vaak snel in beeld. Aspecten waar met name de aandacht op wordt gelegd zijn:

  • het openleggen van de impliciete kennis;
  • het ontdekken van nog onbekende vaardigheden;
  • vooral het doen in het nu;
  • het instappen op uitdagingen.

Het volgen van dergelijke stappen brengt jou op het niveau dat uitstijgt boven de verwachtingen. Mijn manier van werken komt overeen met die van co-actief-coachen. Co betekent voor mij altijd samen, de wisselwerking tussen twee of meerdere individuen met een gemeenschappelijk doel. Namelijk een voor jou passende en werkende oplossing bewerkstelligen.

Actief ruimte creëren voor de klant en voor het moment dat er is. Voor nu én morgen. Vaak liggen de antwoorden in dat soort gebeurtenissen ingesloten. Aan ons ze te vinden.  Altijd in oprechtheid en met een hartelijke, humoristische en eerlijke benadering.

Dit is de betekenis van diepgang


Mijn loopbaanbegeleiding kenmerkt zich door de volgende aspecten voor diepgang: 

 

  • Leren om positie in te nemen en verantwoordelijk te zijn voor jezelf, de manier waarop men werkt en vooral hoe je communiceert en jezelf verbindt met werkomgeving en leidinggevende(n).
  • Na een gezamenlijke zorgvuldige analyse kies jij weloverwogen  welke authentieke competenties c.q. kwaliteiten je  gaat verbreden en/of verdiepen.
  • Verder bouwen aan de doorontwikkeling van de eigen persoonlijkheid, waarmee jij sterker wordt en leert met  onzekerheden om te gaan. Leren denken over jouzelf, het onderkennen en  ‘ontmoeten’  van verschillen, omgaan met veranderingen, waardoor een anticiperende en pro-actieve houding ontstaat.
  • Begeleiding naar de zienswijze jezelf bovenal als rustpunt en centrum te zien en van waaruit, door verschillende acties, de huidige, volgende, toekomstige of nieuwe loopbaan vormgeeft.

Kijk hier voor succesvolle resultaten.