Noloc Certificaat loopbaanprofessional

Sinds 01-01-2021 Register Loopbaanprofessional.

Noloc gecertificeerd, geldig tot 12-09-2023.

#NolocRegisterLoopbaanProfessional
Register-LoopbaanProfessional-Noloc

Noloc kent twee keurmerken. Eén voor Register Loopbaan-professionals en één voor Register Jobcoaches die een beroepserkenning willen behalen. Noloc vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert Noloc beroepserkenning.

 

Het beroepsregister is openbaar en dus toegankelijk voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Wie in het beroepsregister staat mag het bijbehorende keurmerk voeren en extern uitdragen. Ook dat draagt bij aan de herkenbaarheid van de opgebouwde en getoetste deskundigheid.  Afhankelijk van je achtergrond en ervaring zijn de volgende beroepserkenningen mogelijk.

Het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL) is de beroepserkenning die kan worden toegekend aan loopbaanprofessionals die aantoonbaar vakbekwaam zijn. Beschikken over hbo niveau (NLQF6) en tenminste 1.200 uur specifieke beroepservaring als loopbaanprofessional hebben. De erkenning wordt toegekend na toetsing aan de hand van het toetsingskader loopbaanprofessional

Noloc is de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals en jobcoaches en verbindt vakgenoten in hun professionele ontwikkeling. De vereniging telt circa 3.000 leden. Zij draagt bij aan toekomstgerichte beleidsvorming daar waar mensen, werk en organisaties centraal staan. Zij werkt daarbij nauw samen met onder andere de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Net als met het UWV, SBB, gemeenten, OVAL, kennisorganisaties en overige partijen die de transformatie op het gebied loopbanen in ontwikkeling vormgeven.

Register Loopbaanprofessionals en Register Jobcoaches voeren een kwaliteitskeurmerk, zijn opgenomen in een beroepsregister, en dragen daarmee bij aan een hoogstaand niveau van loopbaandienstverlening.


Bruisende beroepsvereniging

Noloc is een bruisende beroepsvereniging die veel voor haar leden organiseert. Binnen de vereniging zijn er jaarlijks meer dan 75 bijeenkomsten en kennis-sessies waar leden kennis halen, brengen én delen. Seminars, webinars en het Noloc Loopbaancongres houden de kennis van leden up to date. Via meer dan 50 kwaliteitskringen delen leden door middel van intervisie hun ervaringen en expertise.

Noloc heeft een eigen vakblad - LoopbaanVisie - en bouwt samen met partners aan een eigen digitale kennisbank. Vol met hoogwaardige boeken, actuele artikelen, inhoudelijke essentials, films en video’s die aansluiten op onze ontwikkellijnen. Daarmee biedt Noloc leden een geweldige schat aan kennis, informatie en inspiratie.

 

Noloc kwaliteitskeurmerken

Sinds 1 januari 2021 is er het keurmerk Register Loopbaanprofessional (RL).

Dit is een erkend kwaliteitskeurmerk dat toegankelijk is voor alle hooggekwalificeerde loopbaanprofessionals die hun vakbekwaamheid zichtbaar willen maken. Voor zowel Noloc-leden als niet leden is het mogelijk om zich te laten certificeren conform de richtlijnen van het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Daarnaast kent Noloc een keurmerk voor jobcoaches die hun erkenning willen halen.

Noloc vindt het belangrijk dat deskundige, kwalitatief hoogwaardige loopbaanprofessionals en jobcoaches herkenbaar zijn voor zowel opdrachtgevers als cliënten. Daarom stimuleert zij beroepserkenning.

 

Karel de Vries is sinds 2011 lid van Noloc en heeft gedurende die periode voldaan aan de toetsingseisen die Noloc stelt aan het zijn van Loopbaanprofessional. Sinds 2021 voldoet hij ook aan de gestelde eisen van Noloc Register Loopbaanprofessional. Tevens hanteert Karma2coaching i.c. Karel de Vries aan de de door hen gestelde ethische normen en bezwaarprocedures.  Daarnaast is hij aangesloten bij NOBCO, De Stichting Nederlandse Orde van Beroepscoaches en neemt ook de door deze organisatie gestelde regels in acht.

 

Loopbaanbegeleiding door Karma2coaching bevat diensten en activiteiten, gericht op individuen van elke leeftijd en in elke werkfase te ondersteunen bij:

 

  • Het inzichtelijk maken, prioriteren en realiseren van keuzes op het gebied van de loopbaan, het werk en het voortdurend leren.
  • De persoonlijke en professionele ontwikkeling parallel of gericht op loopbaan, werk en leren.

 

De Noloc Register Loopbaanprofessional begeleidt een individu, groep en/of organisatie zelfstandig en onafhankelijk volgens een vraaggerichte en methodische aanpak. Een Noloc Register Loopbaanprofessional begeleidt en ondersteunt 1-op-1, online of in een combinatie van beide.


Door het volgen van opleidingen, zoals FamilieOpstellingen, workshops en webinars, het onderhouden van contacten met collega’s en het lezen van artikelen, nieuwsbrieven etc. blijft Karel de Vries op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van Werving & Selectie, de arbeidsmarkt, het schrijven van CV en motivatiebrieven en het geven van trainingen.