Juridische informatie zoals Algemene Voorwaarden, Prijzen en Cookies

 

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Deze voorwaarden, inclusief betalingsvoorwaarden zijn op 24 maart 2010 door Karma2coaching VOF gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer : 30.21.6122

 

 

Prijzen

 

Alle op deze website vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfskosten. In de te maken afspraken worden deze of andere onderdelen nader en expliciet benoemd en afgstemd.
Te denken valt aan bijvoorbeeld:

* locatiekosten van de training cq workshop
* kosten van drukwerk en/of hand-outs
* lunch-, diner of andere verblijskosten van de deelnemer(s)

 

 

 

Gebruik van Cookies

 

tekst