Wegen naar Rome en geluk

#stopmetkeuzestress #stopkeuzestress #vindenvangeluk #werkgeluk
De weg naar geluk

 

Meerdere wegen naar Rome? Geldt dat ook voor geluk?

 

 

Er bestaat een uitspraak dat meerdere wegen naar Rome leiden. En dat klopt. Het heeft geen zin om voor een dichte deur te blijven staan bijvoorbeeld. Als je goed om je heen kijkt, vind je vast en zeker een andere deur die wel open gaat. Wanneer je met een helicopterview, dus niet met een tunnelblik, naar een probleem kijkt, vind je, meer dan waarschijnlijk als je daarbij om hulp durft te vragen, diverse oplossingen.

 

Zoals gezegd komt daar wel durf bij kijken. De eerste stap daarbij is om ‘even stil te staan’. Dat klinkt tegenstrijdig, het gaat echter wel helpen. Het is handig om het knelpunt, probleem, eerst van verschillende optieken te bekijken, met interesse te onderzoeken. Met vragen als “wie is de eigenaar van het probleem”? Of “wat is de oorzaak, aanleiding van het knelpunt”? “Wie spelen er een rol in en welke”?

 

 

De volgende stap komt vaak voort uit het onderzoek. Ook hier weer een aantal vragen.
“Wie heeft er baat bij de oplossing”? “Wat kost het als er niets gebeurt”?  “Kosten versus baten”?
Uiteindelijk valt er een keuze. En de verwachting is dan dat er meerdere mensen baat bij hebben en er beter door worden.

 

 

Geldt deze aanpak ook voor het vinden van geluk?

Laten we beginnen dat geluk door de enkeling wordt ervaren. Ervaring van geluk is een één-op-één moment, vaak van korte duur. De deur die hiervoor geopend wordt, ligt op het individuele, het persoonlijke vlak. Om deze deur überhaupt te vinden 
moet men er wel voor zorgen uit te stappen van de 24x7 durende ‘ratrace’.  
Zolang we bezig blijven met najagen, het willen of moeten hebben van plezier of bezit van materiële zaken, zal de ontmoeting met geluk uitblijven. En wordt de kans om dat te ervaren nagenoeg nihil.

 

 

Dus stop met keuzestress, stop met je zorgen te maken. Oefen om gedachten gedachten te laten zijn, energie waaraan je je niet hoeft te hechten. Laat dat soort denken los en verbindt je met de kleine ontmoetingen uit het leven.
Een glimlach van een kind, het fluiten van een vogel, een wandeling in het bos, al dan niet samen. Een mooi boek. Aspecten waarvan je kunt genieten uit eigen keuze, in plaats van zorgen te blijven maken om zaken waar je toch geen inbreng op hebt.

 


“There is no way to happiness, happiness is the way”.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0