· 

De mens achter de collega

Bij gesprekken met leidinggevenden of anderen binnen bedrijven vraagt men vaak over mijn werkwijze met teams en de individuele medewerker. Op verschillend niveau. Soms strategisch, vaak tactisch en operationeel omdat daar, zoals men aangeeft, vaak de knelpunten zichtbaar zijn.

In bijna alle gevallen geef ik onderstaande feedback als voorbeeld met de toevoeging dat elk bedrijf of onderneming bijzonder is, maatwerk en geduld vereist.

Een voorbeeld van feedback van de leidinggevende op mijn vraag wat hem het meest had aangetrokken tijdens het traject van 10 maanden:
"- De mensbenadering en het benaderen van de leden van het team op hun persoonlijkheid en persoonlijke behoefte.
- De hele opzet en uitvoering was consequent gericht op verbetering en een beweging voorwaarts.
- Het geduld, het enthousiasme en de volharding om met kennis van zaken het beste in het team boven te halen.
- De combinatie van kennis over groepsprocessen, professioneel en taakvolwassen werken met de kennis op het betreffende vakgebied."

Wat mij het meeste aantrekt in trajecten als deze zijn de wonderlijke resultaten als men, in spelvorm, elkaar niet langer ziet als een collega. Men komt tot ontdekking dat in zo'n persoon een mens aanwezig is met wensen, dromen, muziekvoorkeuren, ambities en ook teleurstellingen.
Met oefeningen wordt de verbinding gelegd op de mens-mens-relatie en ontstaan er inspirerende en zingevende samenwerkingsvormen. De cultuur van hunnie-zullie wordt doorbroken. De collega als mens in beeld.

#mensbenadering #cultuuromslag #betekenis #zingeving #collegaalsmenszien